Väravad

Värav on kodu visiitkaart, mida kasutatakse iga päev. Seega peavad need välja nägema stiilsed ning eelkõige töötama korralikult ja tõrgeteta.

Väravaid tellima hakates tuleks esmalt otsustada kas valida nö. autoväravaks tiibvärav või liugvärav.

Tiibvärav

Tiibvärav on lihtsama konstruktsiooniga kui liugvärav ja odavam. Samas nõuab talviti suurema ala lumest puhastamist, sest värav ja tema...

Liugvärav

Väravad on keerukama konstruktsiooniga aga samas ruumisäästlikumad (liigub paralleelselt piirdeaiaga). Arvestada tuleb, et liugvärav vajab...

Jalgvärav

Jalgvärav on lihtsa konstruktsiooniga. Kasutame jalgvärava raami valmistamiseks ruuttoru 40x60mm. Väravapostid 80x80x3mm materjalist. Kõik meie...